Posts Tagged ‘Sunrise’

“Tapua’i i le Malamalama o le Eseta 2010.” (Easter Sunrise Worship)

Congregational Christian Church of American Samoa in Leone,
[Ekalesia Faapotopotoga Kerisiano o Amerika Samoa i Leone.]
Malumalu o Siona le Mauga Paia;
“Tapua’i i le Malamalama o le Eseta 2010.” (Easter Sunrise Worship);
Aso Sa o le Eseta, Aperila 04, 2010; Itula 5:00-6:15 am.
Tala:  “UA TOETU IESU.”
Featuring (pesepesega):  “Siona Church Choir – Easter Music.”
ALL ARE INVITED.